Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych osobowych jest Body Innovation Monika Sadowska Gdańsk z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Mjr. Mieczysława Słabego 7/1a. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani Anna Walosińska, kontakt jest możliwy za pośrednictwem ojom@dpag.pl. Dane osobowe zbierane są w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną  przez formularz kontaktowy, w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), przy czym prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez administratora polega na udzieleniu odpowiedzi na przesłaną wiadomość. W przypadku wyrażenia zgody na wysyłanie informacji marketingowej dane osobowe będą przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.  Państwa dane mogą zostać wysłane do podmiotów świadczących na rzecz administratora usługi marketingowe. Każdemu, czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
  • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie w jakim została ona wyrażona.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez formularz kontaktowy. W przypadku wyrażenia zgody na wysyłanie informacji marketingowej konieczne do otrzymywania informacji marketingowej.

Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego lub do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych. W przypadku wyrażenia zgody na wysyłanie informacji marketingowych dane osobowe będą przetwarzanie do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

    Formularz kontaktowy